TS. LÊ MINH THÀNH

Tiến sĩ Lê Minh Thành là phó Trưởng khoa Du lịch Đại học Hoa Sen đồng thời là chuyên gia chương trình giảng dạy Erasmus+ tại Đại học Karel de Grote, Bỉ.

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là phát triển văn hoá làm việc với hiệu suất cao, lãnh đạo trên nền tảng tương tác kỹ thuật số và giao diện mạng xã hội, phát triển hệ sinh thái du lịch kết nối.

 

Tiến sĩ Lê Minh Thành là thành viên ban điều hành ANAHEI - hiệp hội giáo dục đại học Bắc Mỹ, thành viên Hội đồng điều hành ATRA - hiệp hội nghiên cứu Du lịch ASEAN.

 

Ông từng tham gia đồng chủ trì Hội nghị quốc tế GLOSEARCH tháng 10/2018 và chủ trì hội nghị ATRAC 2019 “ASEAN: the Power of One” tại thành phố Hồ Chí Minh.