Th.S TRƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng  

 

Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị công tại Học viện Hành chính Quốc gia năm 2016

 

Chức vụ, đơn vị công tác

  • 1994 – 2006: Phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch TP Đà Nẵng
  • 2006 – 2008: Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch TP Đà Nẵng
  • 2008 – 2009: Phó Trưởng phòng, Nghiên cứu phát triển Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 2009 – 2010: Trưởng phòng, Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 2010 – 2016: Trưởng phòng, Phòng Quản lý cơ sở lưu trú, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thành tích cá nhân

  • Bằng khen đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác chuẩn vị các sự kiện năm APEC 2017
  • Chiến sĩ thi đua cơ sở, Sở Du lịch, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012&2013