Th.S BÙI TÁ HOÀNG VŨ

Giám đốc Sở Du lịch TP. HCM

Thạc sĩ Kinh tế

Thời gian và cương vị công tác

  • Phó Trưởng ban Đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn
  • Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Trưởng Ban Mặt trận Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên TP. HCM, Giám đốc Trung tâm Thông tin Kinh tế thanh niên, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Khối cơ quan Thành Đoàn;
  • Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Trưởng ban Mặt trận An ninh quốc phòng Địa bàn dân cư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên TP. HCM, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Khối cơ quan Thành Đoàn;
  • Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, TP.HCM
  • Giám đốc Sở Du Lịch TP. HCM từ 2016

Ông đã được tặng thưởng : Huy chương “Vì thế hệ trẻ”,Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.