Thạc Sỹ Trần Xuân Mới

Hiện đang đảm nhận vị trí Giám đốc, Tư vấn cao cấp tại ATM ASIA Co., Ltd

Sinh năm 1976 - Tốt nghiệp Thạc Sĩ chuyên ngành Quản trị Lữ hành Du lịch từ 2011

Thành viên của các Tổ chức chuyên môn:

 • Từ năm 2016: Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Huấn luyện viên Du lịch Đà Nẵng Việt Nam
 • Từ năm 2015: Chủ tịch Nhóm Giải pháp tổng thể
 • Kể từ năm 2018: Phó chủ tịch Câu lạc bộ các nhà đầu tư khởi nghiệp iAngle Đà Nẵng
 • Từ tháng 08/2008: Chủ tịch Câu lạc bộ Huấn luyện viên Du lịch Việt Nam
 • Từ tháng 08/2009: Chủ tịch Câu lạc bộ quản lý khách sạn Việt Nam.

Kinh nghiệm chuyên môn:

 • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Du lịch bao gồm triển khai, giám sát và đánh giá trong bối cảnh ODA.
 • Có kinh nghiệm về khởi nghiệp, đào tạo khởi nghiệp và cố vấn.
 • Hiểu biết tốt về Aids và AADCP của Úc.
 • Huấn luyện viên Du lịch Asean Mater nổi bật trong việc đào tạo với đào tạo xuất sắc kỹ thuật, phương pháp đào tạo linh hoạt.
 • Rất có kinh nghiệm trong việc thiết kế các chương trình đào tạo trên cơ sở VTOS và Tiêu chuẩn Asean / MRA-TP.
 • Dự án phát triển du lịch do EU tài trợ (dự án EC), Lao động quốc tế
 • Tổ chức phát triển chuỗi giá trị du lịch nhằm tăng cường du lịch nội địa
 • Dự án tại tỉnh Quảng Nam, SNV với Hướng dẫn di sản đào tạo tại Điện Biên, ADB (Ngân hàng Phát triển Châu Á) với Tiểu vùng sông Mê Kông
 • Dự án phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Quảng Bình và đào tạo du lịch