Thạc Sĩ Hoàng Ngọc Huy

Sinh năm: 1974; Quê quán: Lâm Đồng

Tốt nghiệp Thạc Sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh từ 2013

Hiện đang là Trưởng phòng Quản lý Du lịch tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng.

Từng đảm nhệm vị trí Phó phòng Tổ chức Hành chính, Phó Chánh Văn phòng, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho đến khi đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Quản lý Du lịch tại Sở Văn hóa từ năm 2010 đến nay

Hoạt động tại Sở Du lịch và Thương mại Lâm Đồng từ năm 1998