PGS.TS Nigel Hemmington

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Auckland (Auckland University of Technology – AUT. Ông là cựu Giáo sư và Trưởng khoa Quản lý Dịch vụ tại Đại học Bournemouth. Giáo sư Hemuler cũng là một độc giả và Giám đốc nghiên cứu tại Đại học Oxford Brookes.

Thành viên các hiệp hội:

  • Chủ tịch Viện Khách sạn (the Institute of Hospitality) từ năm 1997, thành viên Hiệp hội Khách sạn Anh, Thành viên Viện Luân Đôn.
  • Cựu sinh viên của Đại học Surrey,
  • Thành viên của Học viện Khách sạn (Institute of Hospitality)
  • Thành viên của Viện Phát triển Chuyên nghiệp (Continuing Professional Development)
  • Thành viên của Viện Tiếp thị được Hiến chương
  • Thành viên Danh dự của Thành phố và Hiệp hội của Viện Luân Đôn.
  • Thành viên cùng tham gia phát triển chiến lược nguồn nhân lực cho Tổ chức Du lịch Caribbean.

Ông đã xuất bản hơn 100 bài báo và tài liệu hội nghị trong các ấn phẩm học thuật và chuyên nghiệp; trình bày tại các hội nghị quốc tế ở Paris, London, Philadelphia, Miami, Athens, Dublin, Síp, Plovdiv (Bulgaria), Sri Lanka và Brunei. Ông đã được bầu chọn là "nhà hoạt động nghiên cứu tích cực" trong tất cả năm bài tập đánh giá nghiên cứu của Vương quốc Anh cho đến nay.

Lĩnh vực nghiên cứu: phát triển chuyên nghiệp và học tập và hành vi của người tiêu dùng trong khách sạn và du lịch