PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng

Sinh năm: 1952; Quê quán: Long An; Trú quán : Quận 6 – TPHCM; nguyên Hiệu trưởng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM (1986 – 2012), Trưởng Bộ môn Văn hóa ứng dụng, Khoa Văn hóa học, ĐHKHXHNV, ĐHQG-HCM (2012 – 2016); Chuyên môn: Tiến sĩ Sử học - Dân tộc học (1999), Phó giáo sư Văn hóa (2012); Lĩnh vực nghiên cứu và thành tựu:Văn hóa học ứng dụng, Văn hóa Du Lịch, Văn hóa kinh doanh, Quản lý văn hóa, Nghệ thuật, Lễ hội… với 5 sách đã xuất bản và 5 công trình khoa học (chủ trì hoặc tham gia) và trên 80 bài báo, tham luận khoa học đã công bố trong và ngoài nước…