PGS. TS. Bùi Xuân An

Phó giáo sư Bùi Xuân An nhận bằng Kỹ sư Nông nghiệp tại Đại học Habana, Cuba, bằng thạc sĩ Sinh học tại Đại học Uppsala, Thụy Điển và học vị Tiến sỹ nông nghiệp ở Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh trong khi giảng dạy khoa học động vật trong thời gian được đào tạo.

Có kinh nghiệm hai năm làm quản lý công nghệ tại cơ sở sản xuất, Ông gia nhập Đại học Nông Lâm từng làm giảng viên tới Phó Giáo sư tại Khoa Chăn nuôi thú y và khoa Công nghệ môi trường với một số chức vụ đã kinh qua như phó bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn gia súc, phó khoa rồi trưởng khoa Công nghệ môi trường, trưởng bộ môn công nghệ môi trường, trưởng bộ môn tài nguyên và du lịch sinh thái. PGS Bùi Xuân An gia nhập Đại học Hoa Sen từng đảm nhiện các chức vụ trưởng bộ môn Môi trường, trưởng khoa Khoa học và công nghệ.

Trong sự nghiệp giảng dạy nghiên cứu của mình, ông có hơn 30 bài viết trong các tạp chí Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Môi trường, giảng dạy đào tạo nhiều thạc sỹ, tiến sỹ và cũng đã trình bày nhiều nghiên cứu của ông tại các hội nghị quốc gia và quốc tế. Các công trình có giá trị ứng dụng như xây dựng đồng cỏ, thức ăn cho gia súc, hệ thống nông nghiệp tổng hợp, phát triển năng lượng biogas, xử lý chất thải, bảo vệ tài nguyên và du lịch sinh thái. Quan tâm hiện nay của Giáo sư Bùi Xuân An là vấn đề phát triển nông thôn, du lịch bền vững, bảo vệ tài nguyên và môi trường