PGS/ Tiến sĩ – Hà Thị Ngọc Oanh

Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt trong Kinh doanh quốc tế và Du lịch. Hơn nữa các nghiên cứu của cô còn tập trung vào Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, vì vậy cô có những bài viết và giáo trình, sách tham khảo có giá trị về các lĩnh vực này.

Cô còn có niềm đam mê du lịch và tận hưởng các giá trị văn hóa ở những nơi đã từng đi qua, nhằm học cách làm giàu thêm kiến thức về du lịch của mình với mong muốn đóng góp một phần vào sự phát triển du lịch của Việt Nam

Tên đề tài nghiên cứu

  • Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010, 2003-2005
  • Đánh giá những lợi thế và bất lợi thế trong sản xuất nông sản chủ lực của tỉnh Vĩnh Long – Một số giải pháp đưa nông sản chủ lực của Vĩnh Long hội nhập kinh tế thế giới 2004-2005
  • Xây dựng Tp.HCM thành trung tâm thương mại quốc tế khu vực:  Vai trò, định hướng phát triển; chính sách và các giải pháp, 2005 - 2007
  • Đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ - công chức nhà nước đáp ứng yêu cầu hội nhập, 2008 – 2010

Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của WTO 2008 - 2010