Nguyễn Văn Thành
  • Kiêm Tổng Thư Ký Hiệp Hội Du Lịch Nha Trang – Khánh Hoà
  • Nguyên Giám Đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du Lịch Khánh Hoà
  • Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Ẩm thực Festival biển 2015 và Cuộc thi Đầu bếp Chuyên nghiệp Nha Trang – Khánh Hoà
  • Giám khảo Cuộc thi Đầu bếp Chuyên nghiệp Nha Trang – Khánh Hoà
  • Giám khảo Khách mời Cuộc thi Chiếc thìa vàng tại vòng sơ khảo miền Trung – Tây Nguyên từ 2013 đến