Thủ tướng xác định ba yếu tố quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực du lịch

“Con người, cơ sở hạ tầng và chiến lược” là ba yếu tố quan trọng để nâng cao nguồn nhân lực du lịch cả về lượng lẫn về chất, để du lịch Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng.

Tham dự diễn đàn Nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam lần thứ nhất diễn ra vào ngày 12/04/2019 tại Hội trường Thống Nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra 3 câu hỏi lớn cho diễn đàn nhằm tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong việc đào tạo và cung cấp nguồn lao động chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch.

Câu hỏi thứ nhất tập trung vào vấn đề sức hút của ngành du lịch Việt Nam có đủ hấp dẫn để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế tham gia không? Những chính sách nghề nghiệp có đủ thu hút người lao động? Thủ tướng cho rằng để trả lời câu hỏi này không ai khác chính là các doanh nghiệp sử dụng lao động trong lĩnh vực du lịch và chính những cơ quan nhà nước hoạch định chính sách. Một công ty có môi trường làm việc tốt, chế độ đãi ngộ tốt sẽ thu hút được nhiều lao động giỏi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại diễn đàn Nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam lần I tổ chức vào ngày 12/04/2019 tại Hội trường Thống Nhất 

Câu hỏi thứ hai, Thủ tướng đặt vấn đề khi đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn chiếm trên 10% GDP thì chúng ta đã làm gì để tương xứng với hai chữ “mũi nhọn”? Chúng ta đã làm gì để thu hút lao động chất lượng cao? Làm gì để tối ưu hoá nguồn nhân lực sẵn có? Vấn đề ở đây nên hiểu rộng ra, làm thế nào để tối ưu hoá nguồn nhân lực sẵn có tức làm thế nào để tận dụng người dân, cộng đồng xung quanh nơi diễn ra hoạt động du lịch. Thủ tướng cho biết, ứng xử của người dân, văn hoá cộng đồng là yếu tố rất quan trọng thu hút khách du lịch. Điển hình như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa qua, hình ảnh người bán nước chè bưng bát nước đến tận tay các phóng viên quốc tế đã tạo ấn tượng rất tốt trong mắt bạn bè quốc tế.

Cuối cùng, câu hỏi mà Thủ tướng đặt ra cho diễn đàn mang tầm vóc chiến lược. Các Bộ ngành đã làm gì để ngành du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn? Vấn đề này Thủ tướng lưu ý các Bộ ngành cần phải chủ động thực hiện nghiêm túc chứ không chỉ chờ các địa phương thực hiện rồi mới cho ý kiến. Các Sở du lịch địa phương, các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp trong ngành du lịch cũng phải quyết tâm, nỗ lực đề ra sáng kiến, đề xuất giải pháp cho việc phát triển nguồn du lịch chất lượng cao.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng chỉ rõ  “con người, cơ sở hạ tầng và chiến lược” là ba yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đưa du lịch Việt Nam lên một tầm cao mới.